New Xu Hướng Sản Phẩm
16,90 US$/Bộ
50 Bộ(Min. Order)
3,85 US$ - 4,60 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Hoán đổi cho nhau Chèn Khoan
Khoan/Nhà Máy
thép file series
Carbide burr

Sunny Zhao
Bella Hao
Nance Ge
Esther Guo
Zack Chen
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.